KLIP - revija za teorijo in prakso klinične psihologije

Zbornica izdaja revijo KLIP, v kateri objavljamo strokovne prispevke naših članov in drugih strokovnjakov s področja klinične psihologije ter druge koristne informacije. Revija je namenjena psihologom, študentom psihologije in vsem, ki jih psihologija in klinična psihologija zanimata. Letno izideta najmanj 2 številki, ki ju brezplačno dobijo člani Zbornice kliničnih psihologov s plačano članarino. Vsi ostali lahko revijo naročijo po ceni 6 € za številko. Nekaj člankov iz vsake številke KLIP-a je v celoti dostopnih na tej podstrani.