Dejavnosti in cilji

Zbornica skrbi predvsem za napredek in ugled stroke in vseh njenih članov ter zastopa in ščiti njihove skupne poklicne interese. Delo zbornice je javno.

 

Zbornica uresničuje svoje cilje z opravljanjem naslednjih nalog, ki so podrobneje opredeljene v statutu:

  • Skrbi za skladen razvoj kliničnopsihološke dejavnosti in vzpodbuja sodelovanje med člani.
  • Sodeluje pri pripravi zakonodaje in drugih dokumentov, ki se nanašajo na področje kliničnopsihološke dejavnosti v Sloveniji.
  • Organizira strokovna izobraževanja s področja klinične psihologije.
  • Sodeluje z Ministrstvom za zdravje in Razširjenim strokovnim kolegijem za klinično psihologijo.
  • Sodeluje z Oddelkom za psihologijo Filozofske fakultete in Društvom psihologov Slovenije.
  • Oblikuje Kodeks etike kliničnih psihologov Slovenije ter zagotavlja njegovo izvajanje v praksi.
  • Sodeluje s avtorji in založniki pripomočkov za kliničnopsihološko ocenjevanje.
  • Izdaja strokovno revijo Klip – Revijo za teorijo in prakso klinične psihologije 
  • Vodi register svojih članov.