Domov ı Izobraževanja

Izobraževanja

Zbornica kliničnih psihologov vsako leto organizira več tematskih izobraževalnih dogodkov. Organiziramo pa tudi stalna izobraževanja, srečanja in podiplomske module, ki jih izvajamo na vsake dve do tri leta. 

ŠALIJEVI DNEVI

Šalijevi dnevi so bienalno strokovno srečanje slovenskih kliničnih psihologov in psihologov v zdravstvu. Srečanje je poimenovano po profesorju Borutu Šaliju, pionirju klinične psihologije na Slovenskem. Dogodek je namenjen kliničnim psihologom, specializantom klinične psihologije, diplomiranim psihologom in magistrom psihologije, študentom psihologije in vsem ostalim profilom, ki se pri svojem delu srečujejo z nasiljem (npr. socialni delavci, pedagogi, zdravniki). 

23. – 24. marec 2023, Maribor: Šalijevi dnevi na temo Nasilje in duševno zdravje

Naslednji Šalijevi dnevi se bodo odvijali marca 2025.

OSNOVE KLINIČNE NEVROPSIHOLOGIJE

Je podiplomski modul za klinične psihologe, specializante klinične psihologije in psihologe v zdravstvu. Ker je vključitev v izobraževanje eden od pogojev za pristop k specialističnemu izpitu iz klinične psihologije, ga organiziramo najmanj na vsaka štiri leta, kolikor traja specializacija iz klinične psihologije. Predavatelji na modulu so slovenski strokovnjaki, ki delujejo na področju klinične nevropsihologije. Modul zajema pregled vsebin, relevantnih za področje nevropsihologije, od indikacij za nevropsihološki pregled, podrobnejše razdelave kognitivnih funkcij in njihovega ocenjevanja, pregleda posameznih bolezenskih stanj ter relevantne etiološke in razvojne vidike (otroška in mladostniška nevropsihologija). 

Naslednji modul bo potekal od 4. – 8. decembra 2023. Kliknite tukaj za program in prijavnico.

KLINIČNOPSIHOLOŠKO OCENJEVANJE

Je podiplomski modul namenjen specializantom klinične psihologije, kliničnim psihologom in psihologom v zdravstvu. Ker je vključitev v izobraževanje eden od pogojev za pristop k specialističnemu izpitu iz klinične psihologije, ga organiziramo najmanj na vsaka štiri leta,  kolikor traja specializacija iz klinične psihologije. Izobraževanje poteka osem dni, v skupnem obsegu 64 ur in je po uvodni predstavitvi teoretičnih osnov posameznih vsebinskih sklopov tudi praktično naravnan (diskusije, analize ter predstavitve primerov, ipd).

Kliknite tukaj za podroben program za leto 2021. Naslednji modul bo predvidoma potekal v letu 2024.

ŠOLA FORENZIČNE KLINIČNE PSIHOLOGIJE

Šola je namenjena sodnim izvedencem klinične psihologije, kandidatom za sodne izvedence klinične psihologije, kliničnim psihologom in specializantom klinične psihologije ter sodnim izvedencem s področja psihiatrije. Kandidatura za izvedenca ni pogoj za udeležbo na dogodku. 

Kliknite tukaj za podroben program za leto 2022.