Domov ı O nas ı Organi zbornice

Organi zbornice

Upravni odbor

Predsednica: asist. dr. Sana Čoderl Dobnik, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Podpredsednica: dr. Katja Brkič Golob, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Generalna sekretarka: Nika Bolle, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Člani:
mag. Katja Belšak, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Nilvesa Fajić Berginc, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
mag. Valentina Stefanova Kralj, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Amir Tokić, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Predsednica: doc. dr. Jana Kodrič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Člani:
doc. dr. Vislava Globevnik Velikonja, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Andreja Mikuž, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Barbara Starovasnik Žagavec, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Staša Stropnik, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Sanja Šešok, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Mojca Šoštarič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Predsednica: Milena Srpak, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Člani:
mag. Leonida Rotvejn Pajič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Mateja Okanovič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Maja Božič Kranjc, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Igor Levstik, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

mag. Darja Škrila Čuš, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Marjeta Bratkovič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
mag. Nuša Leskovšek, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Komisija za specializacijo

Predsednica: dr. Bernarda Logar Zakrajšek, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Člani:
asist. dr. Sana Čoderl Dobnik, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
doc. dr. Jana Kodrič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
mag. Andreja Cirila Smrdel Škufca, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Sanja Šešok, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

 

Komisija za pripravništvo

Predsednica: mag. Petra Bavčar, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Člani:
Aleksandra Jeličić, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Ajda Škerjanc, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Mojca Šoštarič Zvonar, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Tina Zadravec, univ. dipl. psih, spec. klin. psih.

 

Komisija za etiko

Predsednica: dr. Polona Matjan Štuhec, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Člani:
Katja Jankovič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Ana Jerman, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

 

Komisija za sodno izvedenstvo kliničnopsihološke stroke

Predsednica: dr. Sanja Šešok, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Člani:
dr. Bernarda Dobnik Renko, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Nada Hribar, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Mateja Okanović, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
mag. Anica Prosnik Domjan, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Tristan Rigler, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Alenka Sever, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Izobraževanja:
Vodja: Tanja Sinković, mag. psih, specializantka klinične psihologije
Člani:

Žiga Damjanac, mag. psih.

Domen Hartte, mag. psih.

Tina Pahovnik, mag. psih.

Nejc Stanovnik, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

 

Stiki z javnostjo:
Vodja:
mag. Valentina Stefanova Kralj, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Člani: 
Vesna Navotnik, mag. psih., specializantka klinične psihologije
Lara Pennone Šuštar, mag, psih., specializantka klinične psihologije

 

Klip:
Glavni urednik: Matija Breznik, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Uredniški odbor:
Lea Majcen Bratuša, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Dejan Kozel, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Anja Simonič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Janja Štancer, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Sekcija kliničnih psihologov in psihologov na primarni ravni
Predsednica: dr. Katja Brkič Golob, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Podpredsednik: Amir Tokič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

 

Sekcija psihologov v Centrih za krepitev zdravja (CKZ) in Zdravstvenovzgojnih centrih (ZVC)
Predsednica: Maša Širnik, univ. dipl. psih.
Podpredsednica: Urška Bančič, mag. psih.

 

Sekcija specializantov
Predsednica: Suzana Vrhovac Erman, specializantka klin. psih.

 

Sekcija za forenzično psihologijo
Predsednik: dr. Tristan Rigler, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

 

Sekcija za otroško in mladostniško klinično psihologijo:
Predsednica: dr. Andreja Mikuž, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Podpredsednica:
Maja Korošec, mag. psih., spec. klin. psih.

 

Sekcija za psihosocialno onkologijo in paliativno oskrbo:
Predsednica: mag. Andreja Cirila Škufca Smrdel, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

 

Sekcija za psihoterapijo
Predsednica: mag. Katja Belšak, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Mojca Štubljar, univ. dipl. prav.