Domov ı O nas ı Organi zbornice

Organi zbornice

Upravni odbor

Predsednica: asist. dr. Sana Čoderl Dobnik, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Podpredsednica: dr. Katja Brkič Golob, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Generalna sekretarka: Tamara Stergar, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Člani:
mag. Katja Belšak, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Nilvesa Fajić Berginc, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
mag. Valentina Stefanova Kralj, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Amir Tokić, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

dr. Mateja Hudoklin, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Ivana Kreft Hausmeister, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Andreja Mikuž, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Barbara Starovasnik Žagavec, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Staša Stropnik, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Mojca Šoštarič Zvonar, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Tina Zadravec, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Predsednica: Milena Srpak, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Člani:
Maja Božič Kranjc, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Mateja Okanovič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Kaja Pavlin, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
mag. Leonida Rotvejn Pajič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

mag. Nuša Leskovšek Pečak, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
mag. Sergeja Lombar Bogataj, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Andreja Mlinarič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Komisija za specializacijo

Predsednica: mag. Andreja Cirila Smrdel Škufca, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Člani:
doc. dr. Jana Kodrič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Bernarda Logar Zakrajšek, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Sanja Šešok, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Ajda Škerjanc, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

 

Komisija za pripravništvo

Predsednica: mag. Petra Bavčar, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Člani:
Aleksandra Jeličić, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Ajda Škerjanc, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Mojca Šoštarič Zvonar, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Tina Zadravec, univ. dipl. psih, spec. klin. psih.

 

Komisija za etiko

Predsednica: dr. Polona Matjan Štuhec, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Člani:
Katja Jankovič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Ana Jerman, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

 

Komisija za sodno izvedenstvo kliničnopsihološke stroke

Predsednica: dr. Sanja Šešok, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Člani:
dr. Bernarda Dobnik Renko, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
mag. Renata Kos Berlak, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Mateja Okanović, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
mag. Anica Prosnik Domjan, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Tristan Rigler, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Alenka Sever, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Izobraževanja:
Vodja: Tanja Sinković, mag. psih, specializantka klinične psihologije
Člani:

Žiga Damjanac, mag. psih.
Domen Hartte, mag. psih.
Tina Pahovnik, mag. psih.
Lara Pennone Šuštar, mag, psih., specializantka klinične psihologije
Nejc Stanovnik, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

 

Stiki z javnostjo:
Vodja:
mag. Valentina Stefanova Kralj, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Člani: 
Daša Kocjančič Borko, mag. psih., specializantka klinične psihologije
Vesna Navotnik, mag. psih., specializantka klinične psihologije
Lara Pennone Šuštar, mag, psih., specializantka klinične psihologije

 

Klip:
Glavni urednik: Matija Breznik, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Uredniški odbor:
Lea Majcen Bratuša, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Dejan Kozel, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Anja Simonič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Janja Štancer, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Sekcija kliničnih psihologov in psihologov na primarni ravni
Predsednica: mag. Katja Kodelja, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Podpredsednik: mag. Renata Kos Berlak, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

 

Sekcija psihologov v Centrih za krepitev zdravja (CKZ) in Zdravstvenovzgojnih centrih (ZVC)
Predsednica: Maša Širnik, univ. dipl. psih.
Podpredsednica: Urška Bančič, mag. psih.

 

Sekcija specializantov
Predsednica: Suzana Vrhovac Erman, specializantka klin. psih.

 

Sekcija za forenzično psihologijo
Predsednik: dr. Tristan Rigler, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

 

Sekcija za otroško in mladostniško klinično psihologijo:
Predsednica: dr. Andreja Mikuž, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Podpredsednica:
Maja Korošec, mag. psih., spec. klin. psih.

 

Sekcija za psihosocialno onkologijo in paliativno oskrbo:
Predsednica: mag. Andreja Cirila Škufca Smrdel, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

 

Sekcija za psihoterapijo
Predsednica: mag. Katja Belšak, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Mojca Štubljar, univ. dipl. prav.