Domov ı Za medije

Za medije

Za medije smo dosegljivi na mediji@klinicna-psihologija.si in na 040 683 339 (kontaktna oseba: Mojca Štubljar). 

IZJAVE ZA JAVNOST

Odziv stroke na neresnične informacije v sklepu Državnega sveta

Ljubljana, 26. 3. 2024 – Predstavniki štirih strokovnih združenj smo 26. marca 2024 odločevalce, predstavnike različnih nacionalnih institucij in medije opozorili na neresnične trditve in nevarna priporočila v Sklepu, ki ga je Državni svet sprejel po posvetu, ki so ga organizirali v sodelovanju in na pobudo Slovenske krovne zveze za psihoterapijo. 

Kliknite tukaj za izjavo za javnost.


Kliničnih psihologov bo do leta 2028 še enkrat več

Ljubljana, 12. 3. 2024 – V javnosti krožijo neresnični normativi o potrebnem številu psihoterapevtov, kar predstavlja poskus patologizacije družbe. V Sloveniji bomo imeli do leta 2028 imeli še enkrat več kliničnih psihologov, kot jih imamo danes, so sporočili iz Zbornice kliničnih psihologov (ZKP) in poudarili, da bo to pomembno izboljšalo dostopnost do pomoči na področju duševnega zdravja, skrajšalo čakalne dobe na prvi pregled in povečalo dostopnost do psihoterapije v zdravstvenem sistemu.

Kliknite tukaj za izjavo za javnost

 

Stroka o predlogu Zakona o psihoterapiji

Ljubljana, 10. oktober 2023 – Ob dnevu duševnega zdravja so predstavniki stroke – klinični psihologi in psihiatri – izrazili veliko zaskrbljenost zaradi informacij o predlogu zakona o psihoterapiji, ki so zaokrožile v medijih na podlagi izjav dr. Mojce Zvezdane Dernovšek, vodje delovne skupine za pripravo predloga zakona na Ministrstvu za zdravje. Kot kaže, je Ministrstvo stroko pri pripravi predloga zakona popolnoma zaobšlo in ugodilo zasebnim interesom izvajalcev psihoterapije izven zdravstva. Tako bi ta predlog zakona lahko bil v direktnem nasprotju s tem, za kar je ta vlada obljubila, da se bo zavzemala – za stroko in za javno zdravstvo.

Kliknite tukaj za izjavo za javnost


Šalijevi dnevi se bodo odvijali 23. in 24. marca v Mariboru

Maribor, 21. februar 2023 – Zbornica kliničnih psihologov Slovenije bo 23. in 24. marca 2023 v Mariboru organizirala strokovni simpozij slovenskih kliničnih psihologov in psihologov v zdravstvu, poimenovan Šalijevi dnevi. V ospredje postavljajo temo “Nasilje in duševno zdravje”, s katero želijo na mnogotere načine osvetliti nasilje, ki se pojavlja v družbi. Osrednja gosta bosta strokovnjaka iz tujine, Corine de Ruiter in Luciano Giromini, pripravili bodo tudi več strokovnih delavnic, okroglo mizo, podelili bodo tudi častna priznanja.

Kliknite tukaj za izjavo za javnost

Izvedenci klinične psihologije v primežu preobremenjenosti, groženj in sporne raziskave 

Ljubljana, 13. april 2021 –  Sodni izvedenci za klinično psihologijo smo na okrogli mizi 13. 4. izpostavili številne težave, ki vladajo na tem področju. V Sloveniji imamo komaj 26 izvedencev za klinično psihologijo, od tega le 16 za vprašanja starševstva in skrbništva. Hudi preobremenjenosti se pridružujejo v zadnjem času vedno pogostejše grožnje in nadlegovanja sodnih izvedencev kliničnopsihološke stroke, strokovno škodo pa je področju povzročila tudi etično in metodološko sporna raziskava dr. Igorja Areha. Vsi omenjeni dejavniki prispevajo k podaljševanju že tako dolgih sodnih postopkov, kar ima najhujše posledice predvsem za najbolj ranljive, torej otroke.

Kliknite tukaj za izjavo za javnost

Kliknite tukaj za povezavo na posnetek okrogle mize