Domov ı Področja delovanja ı Pripravništvo

Pripravništvo

Pripravništvo je za psihologe v zdravstvu obvezno. Od leta 2008 so po zaslugi Zbornice kliničnih psihologov Slovenije na seznam poklicev v zdravstveni dejavnosti, za katere stroške pripravništva povrne Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije (oziroma Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije), uvrstili tudi psihologe. S tem se je prekinila dolgoletna tradicija opravljanja volonterskega pripravništva.

Do povračila stroškov za pripravnike so glede na 6. člen Pravilnika o pripravništvu in strokovnem izpitu zdravstvenih delavcev na področju zdravstvene dejavnosti upravičeni vsi izvajalci javne zdravstvene službe, ki zaposlujejo pripravnike iz Seznama poklicev v zdravstveni dejavnosti.Postopek iskanja pripravništva za magistre psihologije (opravljena 2. stopnja bolonjskega študija) in univerzitetne diplomirane psihologe poteka preko razpisov ali pa preko pošiljanja ponudb na zdravstvene zavode. Za zaposlitev pripravnika namreč po Zakonu o zaposlovanju ni potrebno objaviti prostega delovnega mesta. Tako je prvi korak pri iskanju pripravništva, pri katerem se stroški povrnejo s strani Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, navezovanje stikov z morebitnim mentorjem oziroma ustanovami, ki so članice Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. Ko se pripravnik z mentorjem in ustanovo dogovori za opravljanje pripravništva, je potrebno med pripravnikom in delodajalcem skleniti pogodbo o zaposlitvi.