Domov ı Kontakt

Kontakt


  Uradno ime:
  Zbornica kliničnih psihologov Slovenije

  Skrajšano ime:
  ZKP

  Naslov:
  Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

  Elektronska pošta:
  info@klinicna-psihologija.si

  Elektronska pošta za medije:
  mediji@klinicna-psihologija.si

  Uradne ure:
  sreda in petek od 10.00 do 12.00
  V tem času smo dosegljivi na 040 683 339

  Uradni podatki

  Številka poslovnega računa: 02014 0092300605 pri NLB

  Davčna številka: SI96486813 (društvo je zavezanec za DDV)

  Zakoniti zastopnik društva: Sana Čoderl Dobnik

  Matična številka: 1677691

  Zbornica kliničnih psihologov Slovenije je z navedenimi podatki vpisana v register društev pri Upravni enoti Ljubljana. Številka odločbe o vpisu v register društev: 2/05-06-026-855/2001-8. Datum izdaje odločbe in vpisa v register: 13.06.2002.