Domov ı Kam po pomoč?

Kam po pomoč?

Imenik kliničnih psihologov v Sloveniji

V tej rubriki vam je na voljo imenik kliničnih psihologov. S pomočjo interaktivnega zemljevida si lahko poiščete strokovnjaka, ki vam bo pomagal pri reševanju vaših težav.

Pomurska regija

Pomurska regija

15 Rezultatov

Gornja Radgona – odrasli

Kliničnopsihološka ambulanta za odrasle

Povezava

Lendava – odrasli

Dispanzer za mentalno zdravje

Povezava

Ljutomer – odrasli

Kliničnopsihološka ambulanta za odrasle

Povezava

Ljutomer – odrasli

Dispanzer za mentalno zdravje

Povezava

Murska Sobota – odrasli

Kliničnopsihološka ambulanta za odrasle

Povezava

Murska Sobota – odrasli

Center za duševno zdravje odraslih

Povezava

Murska Sobota – odrasli

Medicina dela, prometa in športa

Povezava

Gornja Radgona – odrasli

Center za krepitev zdravja

Povezava

Lendava – odrasli

Zdravstveno vzgojni center

Povezava

Ljutomer – odrasli

Center za krepitev zdravja

Povezava

Murska Sobota – odrasli

Center za krepitev zdravja

Povezava

Murska Sobota – otroci in mladostniki

Kliničnopsihološka ambulanta za otroke in mladostnike

Povezava

Murska Sobota – otroci in mladostniki

Kliničnopsihološka ambulanta za otroke in mladostnike

Povezava

Murska Sobota – otroci in mladostniki

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Povezava

Murska Sobota – otroci in mladostniki

Razvojna ambulanta

Povezava

Podravska regija

Podravska regija

18 Rezultatov

Maribor – odrasli

Dispanzer za mentalno zdravje

Povezava

Ptuj – odrasli

Dispanzer za mentalno zdravje

Povezava

Slovenska Bistrica – odrasli

Dispanzer za mentalno zdravje

Povezava

Ormož – odrasli

Center za duševno zdravje odraslih

Povezava

Ptuj – odrasli

Center za duševno zdravje odraslih

Povezava

Ptuj – odrasli

Skupnostna psihiatrična obravnava

Povezava

Lenart v Slovenskih Goricah – odrasli

Center za krepitev zdravja

Povezava

Maribor – odrasli

Center za krepitev zdravja

Povezava

Ormož – odrasli

Center za krepitev zdravja

Povezava

Slovenska Bistrica – odrasli

Center za krepitev zdravja

Povezava

Maribor – otroci in mladostniki

Dispanzer za mentalno zdravje

Povezava

Maribor – otroci in mladostniki

Dispanzer za mentalno zdravje

Povezava

Ormož – otroci in mladostniki

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Povezava

Ptuj – otroci in mladostniki

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Povezava

Ormož – otroci in mladostniki

Razvojna ambulanta

Povezava

Slovenska Bistrica – otroci in mladostniki

Razvojna ambulanta

Povezava

Maribor – otroci in mladostniki

Preventivni sistematski pregledi triletnih otrok

Povezava

Maribor – otroci in mladostniki

Preventivni sistematski pregledi triletnih otrok

Povezava

Koroška regija

Koroška regija

12 Rezultatov

Dravograd – odrasli

Dispanzer za mentalno zdravje

Povezava

Slovenj Gradec – odrasli

Kliničnopsihološka ambulanta za odrasle

Povezava

Ravne na Koroškem – odrasli

Center za duševno zdravje odraslih

Povezava

Ravne na Koroškem – odrasli

Medicina dela, prometa in športa

Povezava

Slovenj Gradec – odrasli

Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

Povezava

Dravograd – odrasli

Center za krepitev zdravja

Povezava

Ravne na Koroškem – odrasli

Zdravstveno vzgojni center

Povezava

Slovenj Gradec – odrasli

Center za krepitev zdravja

Povezava

Slovenj Gradec – odrasli

Šola za starše

Povezava

Radlje ob Dravi – otroci in mladostniki

Dispanzer za mentalno zdravje za otroke in mladostnike

Povezava

Ravne na Koroškem – otroci in mladostniki

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Povezava

Slovenj Gradec – otroci in mladostniki

Preventivni sistematski psihološki pregledi otrok

Povezava

Savinjska regija

Savinjska regija

25 Rezultatov

Laško – odrasli

Dispanzer za mentalno zdravje

Povezava

Rogaška Slatina – odrasli

Dispanzer za mentalno zdravje

Povezava

Slovenske Konjice – odrasli

Dispanzer za mentalno zdravje

Povezava

Šentjur – odrasli

Dispanzer za mentalno zdravje

Povezava

Šmarje pri Jelšah – odrasli

Dispanzer za mentalno zdravje

Povezava

Celje – odrasli

Center za duševno zdravje odraslih

Povezava

Šentjur – odrasli

Center za duševno zdravje odraslih

Povezava

Šentjur – odrasli

Skupnostna psihiatrična obravnava

Povezava

Velenje – odrasli

Center za duševno zdravje odraslih

Povezava

Velenje – odrasli

Skupnostna psihiatrična obravnava

Povezava

Velenje – odrasli

Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

Povezava

Celje – odrasli

Center za krepitev zdravja

Povezava

Slovenske Konjice – odrasli

Center za krepitev zdravja

Povezava

Šentjur – odrasli

Center za krepitev zdravja

Povezava

Šmarje pri Jelšah – odrasli

Zdravstveno vzgojni center

Povezava

Šmarje pri Jelšah – odrasli

Šola za starše

Povezava

Štore – odrasli

Center za krepitev zdravja

Povezava

Velenje – odrasli

Center za krepitev zdravja

Povezava

Vojnik – odrasli

Center za krepitev zdravja

Povezava

Žalec – otroci in mladostniki

Kliničnopsihološka ambulanta za otroke in mladostnike

Povezava

Celje – otroci in mladostniki

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Povezava

Velenje – otroci in mladostniki

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Povezava

Celje – otroci in mladostniki

Razvojna ambulanta

Povezava

Velenje – otroci in mladostniki

Razvojna ambulanta

Povezava

Mozirje – otroci in mladostniki

Preventivni sistematski psihološki pregledi otrok

Povezava

Zasavska regija

Zasavska regija

8 Rezultatov

Litija – otroci in mladostniki

Dispanzer za mentalno zdravje

Povezava

Trbovlje – odrasli

Kliničnopsihološka ambulanta za odrasle

Povezava

Trbovlje – odrasli

Center za duševno zdravje odraslih

Povezava

Trbovlje – odrasli

Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

Povezava

Hrastnik – odrasli

Zdravstveno vzgojni center

Povezava

Zagorje ob Savi – odrasli

Center za krepitev zdravja

Povezava

Trbovlje – otroci in mladostniki

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Povezava

Trbovlje – otroci in mladostniki

Razvojna ambulanta

Povezava

Posavska regija

Posavska regija

12 Rezultatov

Brežice – odrasli

Dispanzer za mentalno zdravje

Povezava

Krško – odrasli

Kliničnopsihološka ambulanta za odrasle

Povezava

Krško – otroci in mladostniki

Dispanzer za mentalno zdravje

Povezava

Sevnica – odrasli

Center za duševno zdravje odraslih

Povezava

Brežice – odrasli

Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

Povezava

Krško – otroci in mladostniki

Posvetovalnica za otroke in starše

Povezava

Sevnica – odrasli

Šola za starše

Povezava

Brežice – otroci in mladostniki

Dispanzer za mentalno zdravje

Povezava

Krško – otroci in mladostniki

Dispanzer za mentalno zdravje

Povezava

Radeče – otroci in mladostniki

Dispanzer za mentalno zdravje

Povezava

Sevnica – otroci in mladostniki

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Povezava

Krško – otroci in mladostniki

Razvojna ambulanta

Povezava

Jugovzhodna Slovenija

Jugovzhodna Slovenija

13 Rezultatov

Novo mesto – odrasli

Dispanzer za mentalno zdravje

Povezava

Novo mesto – odrasli

Kliničnopsihološka ambulanta za odrasle (koncesija)

Povezava

Novo mesto – odrasli

Medicina dela, prometa in športa

Povezava

Novo mesto – odrasli

Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

Povezava

Kočevje – odrasli

Center za krepitev zdravja

Povezava

Trebnje – odrasli

Center za krepitev zdravja

Povezava

Črnomelj – otroci in mladostniki

Dispanzer za mentalno zdravje

Povezava

Kočevje – otroci in mladostniki

Kliničnopsihološka ambulanta za otroke, mladostnike in mlade odrasle (koncesija)

Povezava

Novo mesto – otroci in mladostniki

Dispanzer za mentalno zdravje

Povezava

Trebnje – otroci in mladostniki

Dispanzer za mentalno zdravje

Povezava

Črnomelj – otroci in mladostniki

Preventivni sistematski pregledi triletnih otrok

Povezava

Kočevje – otroci in mladostniki

Preventivni sistematski pregledi triletnih otrok (koncesija)

Povezava

Novo mesto – otroci in mladostniki

Preventivni sistematski pregledi triletnih otrok

Povezava

Osrednjeslovenska regija

Osrednjeslovenska regija

35 Rezultatov

Kamnik – odrasli

Kliničnopsihološka ambulanta za odrasle

Povezava

Ljubljana – odrasli

Kliničnopsihološka ambulanta za odrasle

Povezava

Ljubljana – odrasli

Kliničnopsihološka ambulanta za študente Univerze v Ljubljani

Povezava

Ljubljana – odrasli

Kliničnopsihološka ambulanta za odrasle (koncesija)

Povezava

Domžale – odrasli

Center za duševno zdravje odraslih

Povezava

Logatec – odrasli

Center za duševno zdravje odraslih

Povezava

Domžale – odrasli

Medicina dela, prometa in športa

Povezava

Logatec – odrasli

Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

Povezava

Grosuplje – odrasli

Zdravstveno vzgojni center

Povezava

Ivančna Gorica – odrasli

Center za krepitev zdravja

Povezava

Kamnik – odrasli

Center za krepitev zdravja

Povezava

Ljubljana Bežigrad – odrasli

Zdravstveno vzgojni center

Povezava

Ljubljana Bežigrad – odrasli

Šola za starše

Povezava

Ljubljana – Center – odrasli

Šola za starše

Povezava

Ljubljana – Center – odrasli

Zdravstveno vzgojni center

Povezava

Ljubljana – Moste Polje – odrasli

Šola za starše

Povezava

Ljubljana – Moste Polje – odrasli

Zdravstveno vzgojni center

Povezava

Ljubljana – Šiška – odrasli

Zdravstveno vzgojni center

Povezava

Ljubljana – Vič Rudnik – odrasli

Zdravstveno vzgojni center

Povezava

Ljubljana – Vič Rudnik – odrasli

Šola za starše

Povezava

Logatec – odrasli

Center za krepitev zdravja

Povezava

Medvode – odrasli

Zdravstveno vzgojni center

Povezava

Vrhnika – odrasli

Center za krepitev zdravja

Povezava

Ljubljana – otroci in mladostniki

Kliničnopsihološka ambulanta za otroke in mladostnike (koncesija)

Povezava

Ljubljana – otroci in mladostniki

Kliničnopsihološka ambulanta za otroke in mladostnike (koncesija)

Povezava

Brezovica – otroci in mladostniki

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Povezava

Domžale – otroci in mladostniki

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Povezava

Ljubljana – Bežigrad – otroci in mladostniki

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Povezava

Ljubljana – Center – otroci in mladostniki

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Povezava

Ljubljana – Moste Polje – otroci in mladostniki

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Povezava

Ljubljana – Šiška – otroci in mladostniki

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Povezava

Ljubljana – Vič Rudnik – otroci in mladostniki

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Povezava

Domžale – otroci in mladostniki

Razvojna ambulanta

Povezava

Ljubljana – Center – otroci in mladostniki

Razvojna ambulanta

Povezava

Ljubljana – Vič Rudnik – otroci in mladostniki

Razvojna ambulanta

Povezava

Gorenjska regija

Gorenjska regija

11 Rezultatov

Kranj – odrasli

Dispanzer za mentalno zdravje

Povezava

Radovljica – odrasli

Kliničnopsihološka ambulanta za odrasle

Povezava

Tržič – odrasli

Dispanzer za mentalno zdravje

Povezava

Kranj – odrasli

Center za krepitev zdravja

Povezava

Radovljica – odrasli

Center za krepitev zdravja

Povezava

Tržič – odrasli

Zdravstveno vzgojni center

Povezava

Kranj – otroci in mladostniki

Dispanzer za mentalno zdravje

Povezava

Radovljica – otroci in mladostniki

Kliničnopsihološka ambulanta za otroke in mladostnike

Povezava

Škofja Loka – otroci in mladostniki

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Povezava

Jesenice – otroci in mladostniki

Razvojna ambulanta

Povezava

Kranj – otroci in mladostniki

Razvojna ambulanta

Povezava

Primorsko-notranjska regija

Primorsko-notranjska regija

6 Rezultatov

Ilirska Bistrica – odrasli

Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

Povezava

Cerknica – odrasli

Zdravstveno vzgojni center

Povezava

Postojna – odrasli

Center za krepitev zdravja

Povezava

Cerknica – otroci in mladostniki

Dispanzer za mentalno zdravje

Povezava

Postojna – otroci in mladostniki

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Povezava

Postojna – otroci in mladostniki

Razvojna ambulanta

Povezava

Goriška regija

Goriška regija

6 Rezultatov

Nova Gorica – odrasli

Center za duševno zdravje odraslih

Povezava

Nova Gorica – odrasli

Skupnostna psihiatrična obravnava

Povezava

Ajdovščina – odrasli

Center za krepitev zdravja

Povezava

Idrija – odrasli

Center za krepitev zdravja

Povezava

Nova Gorica – odrasli

Center za krepitev zdravja

Povezava

Nova Gorica – otroci in mladostniki

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Povezava

Obalno-kraška regija

Obalno-kraška regija

11 Rezultatov

Izola – odrasli

Ambulanta za klinično psihologijo za odrasle

Povezava

Koper – odrasli

Center za duševno zdravje odraslih

Povezava

Izola – odrasli

Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

Povezava

Piran – odrasli

Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

Povezava

Sežana – odrasli

Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

Povezava

Izola – odrasli

Center za krepitev zdravja

Povezava

Piran – odrasli

Center za krepitev zdravja

Povezava

Sežana – odrasli

Zdravstveno vzgojni center

Povezava

Piran – otroci in mladostniki

Kliničnopsihološka ambulanta za otroke in mladostnike