Domov ı Področja delovanja ı Specializacija

Specializacija

Specializacija iz klinične psihologije poteka pod okriljem Ministrstva za zdravje v sodelovanju z Zbornico kliničnih psihologov Slovenije. Pogoj za začetek specializacije je zaključen univerzitetni ali magistrski študij psihologije (2. bolonjska stopnja) ter opravljeno pripravništvo in strokovni izpit na področju zdravstva. Specializacija traja štiri leta in se zaključi s specialističnim izpitom.

Specializant se vključi v izobraževanje ene od psihoterapevtskih smeri, ki jo priznava kliničnopsihološka stroka in se do specialističnega izpita usposobi za samostojno delo pod supervizijo.
• Priznani psihoterapevtski pristopi v okviru specializacije iz klinične psihologije

Specialisti klinične psihologije so po Zakonu o zdravstveni dejavnosti zdravstveni delavci. Pridobitev naziva specialista klinične psihologije urejata naslednja akta:
• Pravilnik o specializacijah zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 37/2004),
• Program specializacije iz klinične psihologije  (Uradni list RS, št. 71/2013).