Domov ı Področja delovanja ı Sodno izvedenstvo klinične psihologije

Sodno izvedenstvo klinične psihologije

Na področju psihološkega sodnega izvedenstva delujejo specialisti klinične psihologije in psihologi, specializirani za druga izvedenska podpodročja. Namen izvedenskega dela na področju klinične psihologije je – z metodami in tehnikami, podprtimi z dokazi – priskrbeti objektivne in relevantne podatke o psiholoških značilnostih pregledovanih oseb in o medsebojnih odnosih pregledovanih oseb ter na podlagi teh oblikovati mnenje, ki bo sodišču v pomoč pri sprejemanju pravnih odločitev.

Področja kliničnopsihološkega izvedenskega dela so:

Klinična psihologija odraslih

Ocenjevanje sposobnosti, kako odrasel človek razume pomen svojih dejanj, koliko zmore predvidevati posledice svojega ravnanja in obvladati svoje vedenje – v okviru ocenjevanja prištevnosti oz. odgovornosti za storjeno kaznivo dejanje.

Klinična nevropsihologija odraslih

Ocenjevanje oseb, ki so kadar koli v življenju utrpele travmatsko možgansko poškodbo, ki so bile v zgodnjem otroštvu izpostavljene hudemu nasilju in zlorabi, so prebolele nevrološko bolezen ali so še vedno kronični nevrološki bolniki ali so utrpele kakršno koli drugo bolezen možganov s posledično disfunkcijo.

Klinična psihologija otrok in mladostnikov

Ocenjevanje razvojnih, psiholoških (kognitivnih, čustvenih, vedenjskih) in socialnih značilnosti, psihosocialnega delovanja ter potreb otrok in mladostnikov v povezavi z različnimi vprašanji sodišča.

Klinična psihologija – starševstvo in skrbništvo

Ocenjevanje staršev, otrok in drugih za otroka pomembnih oseb v postopkih zaupanja otrok/-a v varstvo in vzgojo po prenehanju zakonske ali zunajzakonske zveze, določanja stikov s tistim od staršev, ki mu sodišče ni zaupalo otroka v varstvo, vzgojo in oskrbo, omejitev stikov, omejitev starševskih pravic, odvzema otroka, namestitev otroka v rejništvo ali zavod, odvzema roditeljskih pravic. Izvedenec ocenjuje psihološke oziroma osebnostne značilnosti staršev, ki so potrebne za dovolj dobro starševstvo, za spodbujanje vsestranskega razvoja otrok z vidika otrokove največje koristi.

Klinična nevropsihologija otrok in mladostnikov

Ocenjevanje nevropsiholoških značilnosti otrok in mladostnikov v povezavi z različnimi vprašanji sodišča.

Preiskovalna psihologija

Ocenjevanje kakovosti in verodostojnosti podatkov, pridobljenih od prič, žrtev in osumljencev, ki so ključnega pomena za učinkovito oz. uspešno preiskavo ter pravične in utemeljene odločitve sodišč.

Več informacij o sodnem izvedenstvu kliničnopsihološke stroke:

Splošne smernice za opravljanje sodnoizvedenskega dela na področju psihologije

Smernice za sodnoizvedensko delo na področju starševstva in skrbništva