O Zbornici kliničnih psihologov Slovenije

Zbornica kliničnih psihologov Slovenije je samostojna poklicna organizacija specialistov klinične psihologije, ki opravljajo kliničnopsihološko dejavnost v zdravstvu.

V zbornici se združuje 157 psihologov, zaposlenih v zdravstvu, večina je specialistov klinične psihologije, člani zbornice pa so tudi specializanti in univerzitetni diplomirani psihologi pred specializacijo ter upokojeni klinični psihologi. Pogoj za članstvo v zbornici je izpolnjena pristopna izjava s plačano članarino za tekoče koledarsko leto. Vsak član prejme člansko izkaznico s pripadajočo matično številko.

Zbornica je bila ustanovljena leta 2002 zaradi dolgoletne potrebe po samostojnem reševanju skupnih interesov in zavzemanja za poklicne interese kliničnih psihologov v Sloveniji.

Zbornica ureja vrsto organizacijskih vprašanj, skrbi za status klinične psihologije kot stroke in za interese članstva. Svojim članom omogoča:

  • prejemanje revije Klip – Revije za teorijo in prakso klinične psihologije , ki bo z letom 2010 začela izhajati v tiskani obliki;
  • dostop do notranjih spletnih strani (intraneta) s pomembnimi strokovnimi in organizacijskimi informacijami, povezanimi s klinično psihologijo in sorodnimi vedami v Sloveniji in tujini;
  • popust pri izobraževanjih v organizaciji zbornice;
  • prejemanje elektronskih obvestil;
  • pomoč pri urejanju strokovno-kadrovskih vprašanj;
  • sodelovanje v delovnih organih zbornice v skladu s statutom.

Kako postati član zbornice?

Člani zbornice lahko postanejo psihologi, zaposleni v zdravstvu in klinični psihologi iz drugih področij, ki izpolnijo pristopno izjavo in plačajo članarino za tekoče koledarsko leto. Za včlanitev stopite v kontakt s tajništvom zbornice.

Uradni podatki zbornice

Uradni naslov in podatki o zbornici so vam na voljo na kontaktni strani.