Organi zbornice

Predsednica: asist. dr. Sana Čoderl Dobnik, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Podpredsednica: dr. Katja Brkič Golob, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Generalna sekretarka: Nika Bolle, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Člani:
mag. Katja Belšak, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Nilvesa Fajić Berginc, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
mag. Valentina Stefanova Kralj, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Amir Tokić, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Člani:
doc. dr. Vislava Globevnik Velikonja, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
doc. dr. Jana Kodrič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Andreja Mikuž, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Barbara Starovasnik Žagavec, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Staša Stropnik, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Sanja Šešok, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Mojca Šoštarič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Predsednica: Milena Srpak, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Člani:
mag. Leonida Rotvejn Pajič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Mateja Okanovič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Maja Božič Kranjc, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Igor Levstik, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

mag. Darja Škrila Čuš, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Marjeta Bratkovič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
mag. Nuša Leskovšek, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Komisija za specializacijo
asist. dr. Sana Čoderl Dobnik, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
doc. dr. Jana Kodrič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Bernarda Logar Zakrajšek, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
mag. Andreja Cirila Smrdel Škufca, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Sanja Šešok, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Komisija za pripravništvo
mag. Petra Bavčar, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Tina Zadravec, univ. dipl. psih, spec. klin. psih.
dr. Mojca Šoštarič Zvonar, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Ajda Škerjanc, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Aleksandra Jeličić, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Komisija za etiko
Katja Jankovič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Ana Jerman, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Polona Matjan Štuhec, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Komisija za sodno izvedenstvo kliničnopsihološke stroke
dr. Bernarda Dobnik Renko, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Nada Hribar, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Mateja Okanović, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
mag. Anica Prosnik Domjan, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Tristan Rigler, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Alenka Sever, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Sanja Šešok, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Izobraževanja:
dr. Rok Podkrajšek, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Nejc Stanovnik, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Tanja Sinkovič, mag. psih.
Lara Pennone Šuštar, mag. psih.
Laura Perčič, M.Sc.

Stiki z javnostjo:
mag. Valentina Stefanova Kralj, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Vesna Navotnik, mag. psih.
Lara Pennone Šuštar, mag, psih.

Klip:
Glavni urednik: 
Matija Breznik, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Uredniški odbor:
Lea Majcen Bratuša, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Dejan Kozel, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Anja Simonič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Janja Štancer, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Sekcija kliničnih psihologov in psihologov na primarni ravni
dr. Katja Brkič Golob, univ. dipl. psih., spec. klin. psih. (predsednica)
Amir Tokič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih. (podpredsednik)

Sekcija psihologov v Centrih za krepitev zdravja (CKZ) in Zdravstvenovzgojnih centrih (ZVC)
Maša Širnik, univ. dipl. psih. (predsednica)
Urška Bančič, mag. psih. (podpredsednica)

Sekcija specializantov
Suzana Vrhovac Erman, specializantka klin. psih. (predsednica)

Sekcija za forenzično psihologijo
dr. Tristan Rigler, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.(predsednik)

Sekcija za otroško in mladostniško klinično psihologijo:
dr. Andreja Mikuž, univ. dipl. psih., spec. klin. psih. (predsednica)
dr. Peter Janjušević, univ. dipl. psih., spec. klin. psih. (podpredsednik)

Sekcija za psihosocialno onkologijo in paliativno oskrbo:
mag. Andreja Cirila Škufca Smrdel, univ. dipl. psih., spec. klin. psih. (predsednica)

Sekcija za psihoterapijo
mag. Katja Belšak, univ. dipl. psih., spec. klin. psih. (predsednica)

Mojca Štubljar, univ. dipl. prav.
Nika Bolle, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
asist. Vesna Mlinarič Lešnik, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.