Organi zbornice

Predsednica: asist. dr. Sana Čoderl Dobnik, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Podpredsednica: dr. Katja Brkič Golob, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Sekretar: Nika Bolle, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Člani:
mag. Katja Belšak, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Nilvesa Fajić Berginc, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
mag. Valentina Stefanova Kralj, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Amir Tokić, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Predsednica: doc. dr. Jana Kodrič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Člani:
doc. dr. Vislava Globevnik Velikonja, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Barbara Starovasnik Žagavec, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
doc. dr. Jana Kodrič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Sanja Šešok, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
asist. dr. Martina Buerger Lazar, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Bernarda Logar Zakrajšek, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Bernarda Dobnik Renko, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Predsednica: mag. Anita Prezelj, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Člani:
mag. Leonida Rotvejn Pajič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Mateja Okanovič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
mag. Jana Strniša, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Igor Levstik, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

mag. Darja Škrila Čuš, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Marjeta Bratkovič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
mag. Nuša Leskovšek, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Komisija za sodno izvedenstvo kliničnopsihološke stroke:

Predsednica: dr. Sanja Šešok, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Člani:
mag. Drago Tacol, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Alenka Sever, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Nada Hribar, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Bernarda Dobnik Renko, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Tristan Rigler, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Mateja Okanović, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Komisija za pripravništvo:

Predsednica:  mag. Petra Bavčar, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Članice:
mag. Andreja Cirila Škufca Smrdel, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
asist. dr. Martina Buerger Lazar, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Petra Lešnik Musek, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
asist. dr. Tina Zadravec, univ. dipl. psih, spec. klin. psih.

Komisija za specializacijo:

Predsednica: dr. Bernarda Logar Zakrajšek, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Članice:
asist. dr. Sana Čoderl Dobnik, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
doc. dr. Jana Kodrič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Sanja Šešok, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
mag. Andreja Cirila Smrdel Škufca, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Komisija za etiko:

Predsednica: dr. Polona Matjan Štuhec, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Članici:
Katja Jankovič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Ana Jerman, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Izobraževanja:
dr. Rok Podkrajšek, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Sergeja Lombar Bogataj, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Nejc Stanovnik, univ. dipl. psih.

Klip:
Glavni urednik: 
Matija Breznik, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Uredniški odbor:
dr. Anja Simonič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Janja Štancer, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Lea Majcen Bratuša, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Stiki z javnostjo:
mag. Jana Strniša, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Vesna Navotnik, mag. psih.
Lara Šuštar, mag, psih.

Sekcija za psihosocialno onkologijo in paliativno oskrbo:
Andreja Mlinarič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih. (predsednica)
dr. Anja Simonič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih. (podpredsednica)

Sekcija za otroško in mladostniško klinično psihologijo:
Andreja Mikuž, univ. dipl. psih., spec. klin. psih. (predsednica)
dr. Peter Janjušević, univ. dipl. psih., spec. klin. psih. (podpredsednik)

Mojca Štubljar, univ. dipl. prav.
Nika Bolle, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Petra Drnovšek, mag. psih.
asist. Vesna Mlinarič Lešnik, univ. dipl. psih., specializantka klin. psih.