Organi zbornice

Predsednica: asist. dr. Sana Čoderl Dobnik, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Podpredsednica: mag. Katja Belšak, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Sekretar: dr. Anja Simonič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Člani:
asist. dr. Urša Čižman Štaba, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Danica Dražnik, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Alenka Kunej, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Rok Podkrajšek, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Predsednica: doc. dr. Jana Kodrič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Člani:
doc. dr. Vislava Globevnik Velikonja, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Barbara Starovasnik Žagavec, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
doc. dr. Jana Kodrič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Sanja Šešok, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
asist. dr. Martina Buerger Lazar, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
mag. Bernarda Logar Zakrajšek, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Bernarda Dobnik Renko, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Predsednica: mag. Anita Prezelj, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Člani:
mag. Leonida Rotvejn Pajič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Mateja Okanovič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
mag. Jana Strniša, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Igor Levstik, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

mag. Darja Škrila Čuš, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Marjeta Bratkovič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Nuša Leskovšek, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Komisija za sodno izvedenstvo kliničnopsihološke stroke:

Predsednica: dr. Sanja Šešok, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Člani:
mag. Drago Tacol, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Alenka Sever, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Vera Slodnjak, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Nada Hribar, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Janez Rojšek, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Bernarda Dobnik Renko, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Komisija za pripravništvo:
mag. Andreja Cirila Škufca Smrdel, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
asist. mag. Martina Buerger Lazar, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
mag. Petra Bavčar, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Petra Lešnik Musek, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
asist. dr. Tina Zadravec, univ. dipl. psih, spec. klin. psih.

Komisija za specializacijo:

Predsednica: mag. Bernarda Logar Zakrajšek, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Člani:
asist. dr. Sana Čoderl Dobnik, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
doc. dr. Jana Kodrič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
dr. Sanja Šešok, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
mag. Andreja Cirila Smrdel Škufca, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Komisija za etiko:

Predsednica: dr. Polona Matjan Štuhec, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Člani:
Katja Jankovič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Ana Jerman, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Izobraževanja:
dr. Rok Podkrajšek, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Sergeja Lombar Bogataj, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Nejc Stanovnik, univ. dipl. psih.

Klip:

Glavni urednik: 
Matija Breznik, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Odgovorna urednica:
dr. Anja Simonič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Uredniški odbor:
Amir Tokić, univ. dipl. psih.
Janja Štancer, univ. dipl. psih.

Spletna predstavitev:
Nika Bolle, univ. dipl. psih.
asist. Vesna Mlinarič Lešnik, univ. dipl. psih.
Tamara Meško, univ. dipl. psih.

Sekcija za psihosocialno onkologijo in paliativno oskrbo:
Andreja Mlinarič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih. (predsednica)
dr. Anja Simonič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih. (podpredsednica)

Sekcija za otroško in mladostniško klinično psihologijo:
mag. Maša Naraločnik Sinur, univ. dipl. psih., spec. klin. psih. (predsednica)
dr. Mateja Hudoklin, univ. dipl. psih., spec. klin. psih. (podpredsednica)

Nika Bolle, univ. dipl. psih.
Tamara Remšak, univ. dipl. psih.
Petra Drnovšek, mag. psih.