Pripravništvo

Pripravništvo je za psihologe v zdravstvu obvezno. Od leta 2008 so po zaslugi Zbornice kliničnih psihologov Slovenije na seznam poklicev v zdravstveni dejavnosti, za katere stroške pripravništva povrne Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije (oziroma Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije), uvrstili tudi psihologe. S tem se je prekinila dolgoletna tradicija opravljanja volonterskega pripravništva.

Do povračila stroškov za pripravnike so glede na 6. člen Pravilnika o pripravništvu in strokovnem izpitu zdravstvenih delavcev na področju zdravstvene dejavnosti  upravičeni vsi izvajalci javne zdravstvene službe, ki zaposlujejo pripravnike iz Seznama poklicev v zdravstveni dejavnosti .

Postopek iskanja pripravništva za univerzitetne diplomirane psihologe poteka preko razpisov ali pa preko pošiljanja ponudb na zdravstvene zavode. Za zaposlitev pripravnika namreč po Zakonu o zaposlovanju ni potrebno objaviti prostega delovnega mesta. Tako je prvi korak pri iskanju pripravništva, pri katerem se stroški povrnejo s strani Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, navezovanje stikov z morebitnim mentorjem oziroma ustanovami, ki so članice Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije .

Ko se pripravnik z mentorjem in ustanovo dogovori za opravljanje pripravništva, je potrebno med pripravnikom in delodajalcem skleniti pogodbo o zaposlitvi.

Bolj natančne informacije o poteku sklenitve pripravništva najdete v članku Novost glede opravljanja pripravništva v zdravstvu  v  reviji Klip (številka 3, letnik 1).