Specializacija

Skupno trajanje izobraževanja in usposabljanja po univerzitetni diplomi iz psihologije do pridobitve naziva specialist klinične psihologije traja najmanj sedem let.

Specializacija poteka pod okriljem Ministrstva za zdravje v sodelovanju z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani.V skladu s programom opravi psiholog z zaključenim univerzitetnim študijem psihologije eno leto pripravništva in strokovni izpit, dve leti obveznega dela v zdravstveni dejavnosti pred začetkom specializacije ter štiri leta specializacije, ki jo zaključi s specialističnim izpitom.

Specialisti klinične psihologije so po Zakonu o zdravstveni dejavnosti zdravstveni delavci. Pridobitev naziva specialista klinične psihologije urejata:
Pravilnik o specializacijah zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Ur.L. RS št.37/2004)
Program specializacije iz klinične psihologije  (Ur.l. RS, št. 38/2005).