Strokovnost

Kodeks poklicne etike psihologov Slovenije (Društvo psihologov Slovenije, 2018)  je zapis najpomembnejših načel, po katerih se klinični psihologi ravnajo pri svojem delu.

Kodeks temelji na načelih etike in morale demokratične, pravne in socialne družbe, opredeljenih v ustavi, na upoštevanju narave ter spoznanj psihološke znanosti ter na upoštevanju značilnosti in posebnosti psihološkega strokovnega dela.