Uradni podatki

Uradno ime:
Zbornica kliničnih psihologov Slovenije

Skrajšano ime:
ZKP

Naslov:
Zbornica kliničnih psihologov Slovenije
Štefanova ulica 5
1000 Ljubljana

Elektronska pošta:
info@klinicna-psihologija.si

Elektronska pošta za medije:
mediji@klinicna-psihologija.si

Telefon:
040 / 683 339 (uradne ure so ob ponedeljkih od 14.00 do 16.00)

Številka poslovnega računa:
02014 0092300605 pri NLB

Davčna številka:
SI96486813 (društvo je zavezanec za DDV)

Matična številka:
1677691

Zakoniti zastopnik društva:
Sana Čoderl Dobnik

Društvo je z navedenimi podatki vpisano v register društev pri Upravni enoti Ljubljana. Številka odločbe o vpisu v register društev: 2/05-06-026-855/2001-8. Datum izdaje odločbe in vpisa v register: 13.06.2002