Revija KLIP – 01

Revija za teorijo in prakso klinične psihologije

Številka izdaje: 1

Datum izdaje: 07/04/2018

Delo zbornice

Nagovor predsednice 

Zapisnik skupščine z dne 22.06.2007 

Zapisnik skupščine z dne 23.11.2007 

Zapisnik 1. sestanka upravnega odbora z dne 18.01.2008 

Zapisnik ustanovnega sestanka strokovnega sveta z dne 22.02.2008

 

Teorija in praksa

Psihoterapija kot evropski projekt psihologov 

Kaj so pričakovali in želeli ali kratek opis opravil in delovnih nalog

kliničnega psihologa 

Socio-vrednotne orientacije, življenjski stil in osebnostne značilnosti

učiteljev in učiteljic z glasovnimi težavami 

Vloga zdravstvene psihologije v biopsihosocialnem modelu zdravja in bolezni 

 

Strokovna srečanja

  1. svetovni kongres vedenjsko kognitivne terapije 

Prepoznavanje in zdravljenje različnih oblik depresije 

 

Kdo je…

Pacientom smo le bergla, dokler si ne opomorejo (Intervju s prof. Meto Kramar) 

 

Zgodovinski kotiček

40 let delovanja sekcije za psihoterapijo 

 

Prebrali smo

Praktičnost, didaktičnost in širina 

 

Odmevi

Naše plače 

 

Psihološki dosje

Lepote psihološkega dela 

 

Obvestila

Strokovna srečanja 

Novosti na področju psiholoških testov 

 

Pet minut do

duševnega zdravja

Zablode psihoterapije 

 

Oglasi, Pisma bralcev,

Za boljše življenje