Revija KLIP – 02

Revija za teorijo in prakso klinične psihologije

Številka izdaje: 2

Datum izdaje: 07/07/2018

Delo zbornice

Zapisnik 2. sestanka Upravnega odbora Strokovnega združenja – Zbornice kliničnih psihologov v zdravstvu Slovenije, z dne 14.03.2008 

Zapisnik 2. sestanka strokovnega sveta Strokovnega združenja – zbornice kliničnih psihologov v zdravstvu Slovenije, z dne 30.05.2008 

Zapisnik ustanovnega sestanka častnega razsodišča Strokovnega združenja – zbornice kliničnih psihologov v zdravstvu Slovenije, z dne 23.05.2008 

Korespondenca z Ministrstvom za zdravje 

Odgovor prim. Remškarja z dne 02.06.2008 

Korespondenca z Ministrstvom za javno upravo 

Odgovor dr. Viranta z dne 20.05.2008 

Predlog Strokovnega združenja – zbornice kliničnih psihologov v zdravstvu Slovenije za katalog delovnih mest psihologa na področju javnega zdravstva 

Spremni dopis k predlogu kataloga delovnih mest, z dne 04.09.2008 

Pripombe k predlogu Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva, na Ministrstvo za zdravje, z dne 25.03.2008 

Problematika financiranja specializacij za klinične psihologe v Sloveniji 

 

Teorija in praksa

Rorschachov psihodiagnostični preizkus in Exnerjev sistem ocenjevanja 

Psihodiagnostična sredstva v otroški klinični psihologiji 

Delavnica o etičnih vprašanjih na področju psihološke dejavnosti 

Vzorci povezovanja 

Zdravstvena psihologija na Medicinski fakulteti v Mariboru 

Psihoanalitični setting 

 

Strokovna srečanja

Izobraževanje iz uporabe MMPI-2 v Zagrebu 

Koraki pri odločanju v primerih zaščite otroka in uporaba izvedenskega mnenja pri tem 

Razvojna suportivna komunikacija z otroki 

Nevropsihoanaliza, osamljenost in Chesnut Lodge 

Izzivi in pasti otroštva in adolescence 

Ena resničnost ali mnoge? 

Tematika: Psihoanalitični setting 

Psihosocialni vidiki zdravja in bolezni 

 

Kdo je … ?

Bodite ponosni na svoje znanje in kompetence 

 

Prebrali smo

Darilo psihoterapije 

 

Odmevi

Problemi diagnostike v klinični psihologiji 

 

Psihološki dosje

Kakšen dan 

 

Obvestila

Strokovna srečanja 

Novosti na področju psiholoških testov 

 

Pet minut do duševnega zdravja, Oglasi Pisma bralcev, Za boljše življenje