Revija KLIP – 03

Revija za teorijo in prakso klinične psihologije

Številka izdaje: 3

Datum izdaje: 07/12/2018

Delo zbornice

Zapisnik 3. sestanka Upravnega odbora Strokovnega združenja – Zbornice

kliničnih psihologov v zdravstvu Slovenije, z dne 17.10.2008

Dopis, poslan glavnemu uredniku g. Darijanu Koširju, na časopisno hišo Delo,

Dunajska 5, 1000 Ljubljana, z dne 10.12.2008 

Republiški strokovni kolegij 

 

Teorija in praksa

Rorschach in ocena psihopatologije 

Kadar ljudje interpretiramo podatke, nismo nikoli popolni 

Psihološki dejavniki v poklicni in psihosocialni rehabilitaciji po nezgodni

možganski poškodbi 

Adijo anksioznost!

Predstave o samomorilnem vedenju 

Mednarodni projekt »New Bridges to Autism« 

Mindfulness 

 

Strokovna srečanja

Delovanje Združenja psihoterapevtov Slovenije 

Vse poti vodijo v Rim 

Psihoza in spol 

Kognitivna rehabilitacija 

Izzivi in odgovori zdravljenja odvisnosti – izkušnje iz regije 

Moški z zakonskim statusom pridobijo več 

Nevrolingvistična psihoterapija 

Spoznavno srečanje psihologov v Mariboru 

 

Kdo je … ?

»Zdravstveni sistem potrebuje kliničnega psihologa, ki dela za človeka in je

do njega maksimalno odgovoren!« (Intervju z Meto Krečič) 

 

In memoriam

Govor ob zadnjem slovesu od prof. dr. Maksa Tušaka 

 

Odmevi

Novost glede opravljanja pripravništva v zdravstvu 

 

Psihološki dosje

Kako postati tiho prisoten v življenju drugega? 

 

Psiholog v prostem času

Alpinizem – psihološki in izkustveni vidik 

 

Obvestila

Strokovna srečanja 

Novosti na področju psiholoških testov 

 

Voščilo