Revija KLIP – 04

Revija za teorijo in prakso klinične psihologije

Številka izdaje: 4

Datum izdaje: 07/07/2019

Delo zbornice 

Zbornica ste vi 

Zapisnik 4. sestanka Upravnega odbora Strokovnega združenja – zbornice kliničnih psihologov v 

zdravstvu Slovenije, z dne 13.02.2009 6

Zapisnik 5. sestanka Upravnega odbora Strokovnega združenja – zbornice kliničnih psihologov v 

zdravstvu Slovenije, z dne 13.03.2009 8

Zapisnik 6. sestanka Upravnega odbora Zbornice kliničnih psihologov Slovenije, z dne 10.04.2009 

Zapisnik 7. sestanka Upravnega odbora Zbornice kliničnih psihologov Slovenije, z dne 15.05.2009 

Zapisnik sestanka zasebnikov klinične psihologije Slovenije, z dne 28.11.2008 

Zapisnik redne letne skupščine Strokovnega združenja – zbornice kliničnih psihologov v 

zdravstvu Slovenije, z dne 27.03.2009 

Poročilo o delovanju upravnega odbora v letu 2008 in prvem delu leta 2009 

Poročilo strokovnega sveta za leto 2008 

Finančno poročilo za leto 2008 

Poročilo častnega razsodišča za leto 2008 

Poročilo Komisije za osnovno zdravstveno varstvo za leto 2008 

Poročilo o delovanju Komisije za bolnišnično zdravstveno varstvo v letu 2008 

Okrogla miza, skupščina Zbornice kliničnih psihologov in psihologov v zdravstvu Slovenije, z dne 27.03. 2009  

Dopis, poslan prim. Janezu Remškarju 3

 

Teorija in praksa 

Na mentalizaciji temelječa psihoterapija 

Skupina je obogatitev za (psiho)terapevta in pacienta, ki dobi veliko različnih doprinosov iz različnih 

zornih kotov 

Klinična psihologija kot predmet pri študiju medicine 

Psihodrama 

Slovensko združenje za analitično psihologijo 

Um-možgani-telo 

Doping 

O mentorstvu 

e-Depresija – način izboljšanja oskrbe oseb z depresivno motnjo

 

Strokovna srečanja

Kako nam lahko Rorschach pomaga pri ocenjevanju osebnostnih motenj? 

Odvisnost od prepovedanih drog – zapori, komorbidnost in etična vprašanja 

Duševno zdravje in telesna aktivnost 

Prepoznava in obravnava duševnih motenj pri otrocih in mladostnikih 

Seksualnost in psihoanaliza 

Tečaj senzibilizacije o problemih, povezanih z uživanjem alkoholnih pijač

Zastopstvo evropskega združenja za zdravstveno psihologijo odslej tudi v Sloveniji 

 

Kdo je … ? 

»Otroci so iskrena in radoživa bitja, ob katerih zmeraj odkrivaš nekaj novega in so ti vselej hvaležni.« 

(Intervju s Slavico Toličič Pogačnik) 

 

Gostujoče pero 

Central and Eastern European Society of Behavioral Medicine (CEESBM) 

 

Prebrali smo 

Uvod v kvalitativno raziskovanje v psihologiji 

 

Odmevi 

Kdo nas bo predstavljal v DSM? 

 

Psihološki dosje 

 

Psiholog v prostem času 

Psihološki in psihoterapevtski plesi z Albatrosi 

 

Obvestila 

Predstavitev Centra za psihoterapijo in psihodiagnostiko Maribor 

Nastanek novega logotipa 

 

Pet minut do duševnega zdravja 

Za boljše življenje