Revija KLIP – 05

Revija za teorijo in prakso klinične psihologije

Številka izdaje: 5

Datum izdaje: 07/12/2009

Delo zbornice 

Asist. mag. Sana Čoderl: Poročilo o delu Zbornice kliničnih psihologov Slovenije 

v času od 15.05. do 04.12.2009 

 

Teorija in praksa

Doc. dr. Janez Mlakar: Klinična psihologija kot raziskovalna praksa 

Simona Primožič in Jakob Filip Tamše: Psihološka obravnava otrok s sladkorno boleznijo 

Asist. mag. Martina Bürger Lazar: Kratki utrinki s strokovnega popotovanja po ZDA 

Asist. dr. Barbara Starovasnik: Prospektivni spomin pri Parkinsonovi bolezni – Predstavitev doktorskega dela 

Mira Ušaj: Predstavitev Oddelka za invalidno mladino Stara Gora 

Anja Čuš: Rehabilitacija bolnikov s pridobljeno možgansko okvaro na dnevni kliniki 

za kognitivno nevrologijo v Leipzigu 

Asist. mag. Sana Čoderl: Kaj prinaša EuroPsy kliničnim psihologom v Sloveniji? 

 

Strokovna srečanja 

Anja Simonič: Pisanje psiholoških poročil Povzetek delavnice 

Asist. mag. Sana Čoderl: 9. kongres ERA: Rorschach in Celostni sistem: 

nove perspektive v raziskovanju in klinični praksi 

Vid Vodušek: SiNAPSINA nevroznanstvena konferenca ‘09 (Pri)poročamo 

Aleksandra Jeličić: 7. ISPS srečanje: Starševstvo in psihoza 

Bojan Varjačić Rajko: 11. vzhodnoevropska psihoanalitična poletna šola za 

otroško in adolescentno psihoanalizo Ribno (Slovenija), od 10. do 16. oktobra 2009 

Mag. Barbara Čibej Žagar: Faze psihoterapevtskega procesa 

Poročilo z bienalnega seminarja v Radencih 5

Rok Podkrajšek: Ne le tipična konferenca o zdravljenju odvisnosti 

Poročilo iz 5. konference Evropske zveze za zdravljenje odvisnosti 

Peter Janjušević in Maja Smrdu: Evropski kongres kognitivnih in vedenjskih 

terapij v Dubrovniku 

Rok Podkrajšek: Razumevanje človekovega razvoja in duševnega zdravja – Projekt Sesam 

Poročilo iz poletne šole z naslovom: “Človeški razvoj: biopsihosocialna perspektiva” 

Doc. dr. Zlatka Rakovec Felser: Toskanska Pisa med zdravstvenimi psihologi iz vse Evrope 

gostila tudi Mariborčane 

 

Kdo je … ? 

Rok Podkrajšek: “Nisem mogel spregledati skrb vzbujajoče spremembe strukture 

osebnosti bolnikov in pešanja medčloveških odnosov.” Intervju z dr. Hubertom Požarnikom 

 

Odmevi

Anja Simonič: O krhkosti človekovega odnosa do smrti 

 

Nekrolog 

Meta Kramar: Bazilija Pregelj (1920 – 2009) 

 

Psiholog v prostem času 

Zvonka Sevšek: Petje skupaj nas drži, ker pravi smo prijatelji 

 

Obvestila 

Za boljše življenje