Revija KLIP – 06

Revija za teorijo in prakso klinične psihologije

Številka izdaje: 6

Datum izdaje: 07/07/2010

Delo zbornice

Redna letna skupščina Zbornice kliničnih psihologov 2010

 

Teorija in praksa

Klinični nevropsihološki pregled

Kje so meje psihoterapevtskega delovanja

Psihološke raziskave nasilja med intimnimi partnerji in v družinah

Klinična psihologija v kontekstu EuroPsyja

30 let delovanja prve telefonske krizne linije Klic v duševni stiski

Izvršilne funkcije in specifične učne težave

Novi trendi na področju ocenjevanja osebnosti z Rorschachovim preizkusom – Rorschach Performance Assessment System (RPAS)

 

Strokovna srečanja

Poporodne duševne stiske in dojenje

Medicinska hipnoza pri bolečini

Ljubezen, sreča in strast v možganih

Psihoanaliza in raziskovanje

Odvisnosti in psihoterapija, spol ter kriminaliteta

 

Intervju

Intervju s Petrom Skubrom

 

Knjiga

V sonce ne moremo strmeti

 

V prostem času 

Športne izkušnje pomagajo pri odločitvah

 

Obvestila

Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije