Revija KLIP – 09

Revija za teorijo in prakso klinične psihologije

Številka izdaje: 9

Datum izdaje: 07/12/2011

Teorija in praksa

Poročilo o volilni skupščini ZKP

 

Strokovna srečanja

Posvet o forenzični psihologiji: Na stičišču psihologije in prava

Kognicija in multipla skleroza

Ocenjevanje osebnostne strukture z Rorschachom

Osnove klinične nevropsihologije za psihologe v zdravstvu

Zrcaljenje …

Psihoterapija psihoz v 21. stoletju

Zaključna faza psihoterapije

Ojdipalnost

  1. evropski kongres kognitivnovedenjskih terapij

Psihologija in paliativna oskrba

Vloga forenzičnega psihologa pri ocenjevanju spolnih zlorab v otroštvu

Učne težave v osnovni šoli

Education for a Global Networked Society

Od otroštva do odraslosti

 

Intervju 

Prof. dr. Bruce L. Smith

  1. Thomas Donald Borkovec

 

V prostem času 

Utrinki s prednovoletne zabave ZKP