Revija KLIP – 10

Revija za teorijo in prakso klinične psihologije

Številka izdaje: 10

Datum izdaje: 07/07/2012

Teorija in praksa

Poročilo o volilni skupščini ZKP

Utemeljitev potrebe po večjem številu kliničnih nevropsihologov v zdravstvu

Agnozije ali kako v resnici lahko “zamenjamo svojega moža za klobuk”

Protokoli preiskovalnih intervjujev za ugotavljanje spolne zlorabe otrok ter ocenjevanje

veljavnosti izjav prič in žrtev

Psihološka pomoč bolniku pri sprejemanju težav z motnjami požiranja

Delo psihologa v Ambulanti za voznike s posebnimi potrebami v uri – Soča

Učinkovitost psihodinamične psihoterapije

Mediacija v zdravstvu

Preprečevanje rabe drog na delovnem mestu

 

Na kratko

Kaj nam odkrivajo sodobne slikovne preiskave možganov o Rorschachu?

‘Nekaj več’ kot interpretacija: Približki in soustvarjanje v psihoanalitičnih srečanjih

Psihološka sprememba v terapevtskem procesu

 

Strokovna srečanja

Kognitivno–vedenjska terapija, medosebni odnosi in procesiranje čustev

Obrazi travme

Eutopa–ip

Zavedanje med anestezijo

Utrinki s študijskega obiska v Veliki Britaniji

Etika

Intervju z otrokom – žrtvijo zlorabe: Prepoznavanje in merila verodostojnosti

Od diagnoze do zgodnjih intervencij pri otrocih s spektroavtistično motnjo

Tony Attwood: Aspergerjev sindrom

Komuniciramo

Vpogled v norveške izkušnje na področju dela in zaščite otrok – žrtev spolnih zlorab

Razvojni dialog – nespecifični dejavnik v diagnostiki in psihoterapiji

Triple I Suicidologija: Tudi to, za kar smo mislili, da je genetsko, je pravzaprav genetska

spremenljivka, dovzetna za vpliv okolja

Strokovna srečanja v Mariboru

Ne samo zdravljenje telesa, potrebujemo več

 

Intervju

Vedela sem, kaj točno želim delati, še preden sem vedela, da se temu reče nevropsihologija

— dr. Alenka Sever

 

Psihološko ocenjevanje 

Likovni test Benderjeve – razvojni ocenjevalni sistem po Koppitzevi – druga izdaja (Koppitz-2)

Wechslerjeva spominska lestvica, IV. izdaja

 

V prostem času 

Fotografiram – odkrivam, iščem, ustvarjam zgodbe

 

Obvestila 

Ker pogovor rešuje

 

Etika

Smernice za psihologe, ki sodelujejo z mediji