Revija KLIP – 12

Revija za teorijo in prakso klinične psihologije

Številka izdaje: 13

Datum izdaje: 07/07/2013

Teorija in praksa 

Psihoterapevtska pomoč pri vzpostavljanju zgodnjega odnosa varne navezanosti

Krog varnosti – Circle of Security (COS)

Zmožnost za ljubezen

Delo klinične psihologinje na Kliniki za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo

Družinski odnosi v procesu paliativne oskrbe

Uporaba konja v psihoterapiji

Psihoterapevtsko relevantne teme pri istospolno usmerjenih klientih

 

Strokovna srečanja 

Koncept čuječnosti skozi prizmo budistične psihologije in filozofije

Zimski posvet o komorbidnosti

Na sledi razvoju – jubilejni Teden možganov

Vedenjsko-kognitivna terapija kronične bolečine

Evropsko srečanje psihologov na temo multiple skleroze

Spoznanja o psihopatologiji otrok in mladostnikov

Trojni I: intuicija, imaginacija in inovacija v suicidologiji

Razdiralno vedenje otrok in mladostnikov na stičišču strokovnih služb

Kognitivna rehabilitacija po možganski okvari

 

Intervju

mag. Helen Macdonald

 

V prostem času 

Dnevnik specializantke klinične psihologije

Nekaj utrinkov iz letošnjega tradicionalnega srečanja psihologov Mariborske regije

 

Obvestila 

Nov učbenik klinične psihologije