Revija KLIP – 14-15

Revija za teorijo in prakso klinične psihologije

Številka izdaje: 14-15

Datum izdaje: 07/12/2014

Teorija in praksa

Poročilo o redni letni skupščini Zbornice kliničnih psihologov Slovenije za leto 2013

Vloga kliničnega psihologa na primarni ravni

Regulacija afektov

Prevelika telesna teža

Obravnava travme in potravmatske stresne motnje po načelih vedenjskokognitivne

psihoterapije

Vedenjsko-kognitivna terapija glasovnih težav

Opolnomočenje skupnosti LGBT proti nasilju

Kam nas vodita vonj in okus?

Vzpostavitev psihoedukativnih delavnic: “Podpora pri spoprijemanju z depresijo”

 

Strokovna srečanja 

Smernice za kliničnopsihološko delo v celostni rehabilitaciji

Teden možganov – leto možganov 2014!

Psihošprint 2014 – Freud in psihoanaliza

Potencialni prostor na Rorschachovem preizkusu

Osebnost, osebnostne motnje in psihoza

Psihotravmatologija in krizne intervencije

Ljudje se le malo spreminjajo

Krivda

Svetovni psihoonkološki kongres

 

Intervju 

doc. dr. Janez Mlakar

Bruno Almeida de Brito

  1. Dinko Podrug

 

V prostem času 

Ljubezen do plesa