Revija KLIP – 16-17

Revija za teorijo in prakso klinične psihologije

Številka izdaje: 16-17

Datum izdaje: 07/12/2015

Teorije in praksa 

Problematika specializacije iz klinične psihologije: pismo prof. dr. Petra Praperja ministrici za zdravje

Rojstvo otroka, staršev in empatičnega opazovalca

Motnja pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD) v odraslosti

Možgani in jezik skozi prizmo primarne progresivne afazije

Nekatere značilnosti mišljenja pri ljudeh z obsesivno-kompulzivno motnjo

Terapevtski pristopi k delu s samomorilno ogroženimi klienti

 

Strokovna srečanja 

Terapevtsko ocenjevanje

Ugledni obisk profesorjev psihoonkologije v Ljubljani

Zmanjševanje posledic travmatskega dogodka

Kako postati psihoterapevt

 

Intervju

Roman Korenjak

 

Dnevnik specializanta

Izkušnje kroženja v Centru za epilepsije Erlangen v Nemčiji

Psihiatrična bolnišnica Idrija, oddelek za zdravljenje odvisnosti od alkohola in psihoterapevtski oddelek