Revija KLIP – 20-21

Revija za teorijo in prakso klinične psihologije

Številka izdaje: 20-21

Datum izdaje: 07/12/2017

Beseda predsednice

 

Teorija in praksa 

Prvih petdeset let kliničnopsihološke dejavnosti v Psihiatrični bolnišnici Vojnik

Kakšna sporočila najdejo mladi o samomoru v medijih in kako delovati preventivno

Izzivi kliničnopsihološke obravnave transspolnih in spolno nenormativnih oseb

Psihosomatika kožnih bolezni

Žalovanje otrok

Suportivna psihoterapija

Kratka dinamska interpersonalna terapija

Obravnava motenj tikov

Oddelek za zdravljenje anksioznih in depresivnih motenj v Psihiatrični bolnišnici Vojnik in evalvacija njegovega programa zdravljenja

Qu’es ce que cela pourrait etre?

Uporaba Rorschachovega preizkusa v psihološkem forenzičnem ocenjevanju

 

Strokovna srečanja 

Poročilo o seminarju o zgodnji obravnavi otrok z razvojnimi zaostanki ali s tveganjem za razvojne težave

Usposabljanje za uporabo Opazovalne sheme za ocenjevanje avtizma (ADOS-2)

Obisk Dnevne klinike za kognitivno nevrologijo – kratko in intenzivno

Obvladovanje frustracij, tesnobe in učenje socialnih veščin za otroke in mladostnike z motnjo avtističnega spektra, ADHD in drugimi oblikami težavnega vedenja

 

Opis delovnega mesta

Vloga kliničnega psihologa na Kliničnem oddelku za otroško hematologijo in onkologijo Pediatrične klinike Ljubljana

 

V prostem času 

Gorsko kolesarjenje

 

Delo Sekcije specializantov 

Sekcija specializantov klinične psihologije se predstavi

 

Novosti 

Slovensko društvo za razvojno analitično psihoterapijo

Slovenski prevod Psihoanalitične diagnostike Nancy McWilliams

 

Specialisti klinične psihologije 

Seznam specialistov klinične psihologije z opravljenim specialističnim izpitom v obdobju januar 2017 – november 2017