Revija KLIP – 22-23

Revija za teorijo in prakso klinične psihologije

Številka izdaje: 22-23

Datum izdaje: 07/12/2018

Glas Zbornice 

Nagovor predsednice 

Dr. Janez Rojšek postal častni član Zbornice kliničnih psihologov Slovenije 

 

V spomin 

Vera Slodnjak 

Nace Gerič 

 

Teorija in praksa 

Vpliv travme na vzorce navezanosti 

Posttravmatska stresna motnja pri otrocih v intenzivni terapiji in njihovih družinah 

Spolna zloraba med sorojenci 

Osebnostna motnja v otroštvu in mladostništvu – ali obstaja? 

Motnje somatizacije pri otrocih in mladostnikih 

Vloga perfekcionizma pri razvoju in zdravljenju duševnih motenj 

Ambivalenca: bi(ti) ali ne bi(ti) 

Psihološke in kognitivne oškodovanosti kritično bolnih: dejavniki tveganja in intervence v rehabilitaciji 

Psihološka pomoč reševalcem v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečam

 

Strokovna srečanja 

  1. september – svetovni dan preprečevanja samomora 

Zakaj se z veseljem vračam v Dubrovnik 

Težko pričakovana slovenska priredba WAIS-IV 

Rorschach Performance Assessment System (R-PAS) 

Vloga psihoterapije pri skrbi za zdravje in dobro počutje otrok in mladostnikov 

 

Intervju 

Lev Požar 

 

Odkrito 

Med opravljanjem in odpravljanjem težav v profesionalnih odnosih 

 

Na stičišču 

Prva slovenska pedopsihiatrinja Bazilija Pregelj in naša klinična psihologija 

 

Strokovna ekskurzija 

Utrinki s pomladne strokovne ekskurzije ZKP 

 

Specialisti klinične psihologije 

Novopečene specialistke klinične psihologije v letu 2018