Revija KLIP – 24-25

Revija za teorijo in prakso klinične psihologije

Številka izdaje: 24-25

Datum izdaje: 07/05/2020

Teorija in praksa

V spomin, Bruno Almeida de Brito

Psihološko blagostanje: Kaj se je zgodilo z našim razumevanjem duševnega zdravja? 

Navezanost z vidika programa Krog varnosti (angl. Circle of security) ter pasti, ki lahko ovirajo proces varnega navezovanja med otrokom in skrbnikom 

Podobnosti in razlike med avtističnim in shizofrenskim spektrom motenj 

Spekter fetalnih alkoholnih motenj, kaj je to? 

 

Strokovna srečanja

Pod isto streho 

Tretja izdaja sistema za ocenjevanje prilagoditvenega vedenja – ABAS-3si

Smiselno je pomagati ljudem najti smisel 

Psihoonkološki dan 

Vprašalnik za oceno osebnosti – Oblika za mladostnike 

 

S knjižne police

Srečanje s knjigo dr. Simona Brezovarja Osebnostne motnje v teoriji in praksi 

 

Psiholog v prostem času

Potapljanje na vdih 

 

Specialisti klinične psihologije

Novopečene specialistke in specialisti klinične psihologije v letu 2019